Voorwaarden

  • Gelieve bij de inschrijving je identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning te tonen aub.*
  • Op het ogenblik van zijn/haar inschrijving minstens 16 jaar zijn of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair gevolgd hebben.
  • Via een schriftelijke cognitieve vaardigheidstest (Covaartest) of taaltest en een gesprek bepalen wij je niveau. Het mondeling gesprek met de leerkracht is bindend.
  • Een afspraak voor deelname aan de cognitieve vaardigheidstest (Covaartest) of taaltest betekent geen reservatie van je plaats in de klas.
  • Het inschrijvingsgeld wordt onmiddellijk na de instap- of taaltest en na het toekennen van het lesrooster op het secretariaat van het C.V.O. betaald.
  • De lessen kunnen pas gevolgd worden na betaling van het inschrijvingsgeld. Betalen kan uitsluitend met Bancontact, Mastercard, Maestro of Visa. Om veiligheidsredenen wordt er geen cash geld meer aanvaard.
  • Na de start van de module kan men zich niet meer uitschrijven met terugvordering van het inschrijvingsgeld. (centrumreglement paragraaf 2.6)
  • Klaswissels zijn enkel toegelaten mits cursisten een geldig bewijs voorleggen en beperkt tot 1 wissel per cursus. (vb: uurrooster andere cursus/activiteit, werk gevonden, ...)

*Vanaf september 2011 moeten geïnteresseerden bij inschrijving het bewijs kunnen leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit (bv. rijksregisternummer) of te voldoen aan de bepalingen van een wettig verblijf in België (geldig paspoort/visum of verblijfsvergunning). Onze cursussen komen niet in aanmerkingen om een studentenvisum aan te vragen. Meer informatie: secretariaat: 02/629.39.08