Veiligheid

Veiligheid van cursisten en personeelsleden ligt ons uiteraard nauw aan het hart. Het C.V.O.-B.E.C. neemt dan ook alle mogelijke maatregelen om het lesgebeuren veilig te laten verlopen. Wij beschikken over twee preventieadviseurs, die over alle aspecten inzake veiligheid en gezondheid waken. Ook de arbeidsgeneesheer doet elk jaar haar ronde in de verschillende vestigingsplaatsen.

AED

Er is een AED-toestel beschikbaar bij de dienst bewaking van de V.U.B., op een boogscheut van het secretariaat. Dit is een externe defibrillator die kan worden aangewend bij beginnend hartfalen. Een aantal van onze personeelsleden heeft dit toestel al leren gebruiken in de cursus bedrijfseerstehulp en kan dus ingezet worden voor een vlugge interventie. Vermits het toestel volautomatisch is, kan in principe iedereen het hanteren. Je moet enkel de gesproken instructies volgen.

Bij vermoeden van hartfalen bel je dan ook zo snel mogelijk naar het secretariaat: 02/629.39.08.

Evacuatie

In de loop van elk cursusjaar worden onaangekondigde evacuatieoefeningen georganiseerd in het bijzijn van de contactpersoon inzake veiligheid. Deze oefening duurt ongeveer 15 minuten en heeft als doel leerkrachten en cursisten vertrouwd te maken met het brandalarm en de evacuatiewegen.

Hieronder vind je de evacuatierichtlijnen per lesplaats:

Campus Vrije Universiteit Brussel  (Pleinlaan 2 – 1050 Brussel)

Campus 9 (Pleinlaan 9 – 1050 Brussel)

Campus 11 (Pleinlaan 11 – 1050 Brussel)

Campus Delta (Triomflaan 174 – 1160 Brussel)

KA E.Hiel (Charles Gilisquetlaan 34 – 1030 Brussel)

Huis van het Nederlands (Philippe de Champagnestraat 23 – 1000 Brussel)