Centrumreglement

Samen met 9.000 anderen besloot u een opleiding te volgen bij ons Centrum voor VolwassenenOnderwijs. U wilt uw talenkennis verrijken en investeert hierin tijd en levert inspanningen. Wij stellen op onze beurt alles in het werk om u professioneel te begeleiden. Hebt u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons hierover aan te spreken. In het kader van ons MOS (milieubeleid op school) springen wij zuinig om met papier en krijgt u als cursist het centrumreglement niet op papier. U kan wel ons reglement hier downloaden. Wilt u toch graag een gedrukte versie? Vraag er gerust één aan onze secretariaatsmedewerkers. Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u veel succes met uw taalopleiding.